Theo nghiên cứu, rối loạn ám ảnh cưỡng chế (Obsessive Compulsive Disorder O.C.D.) là một loại rối loạn tâm lý dựa trên những suy nghĩ ám ảnh, lặp đi lặp lại. Ví dụ như nỗi sợ sự dơ bẩn, sợ sự mất trật tự… từ đó dẫn đến hành vi được thực hiện một cách cưỡng chế, lặp lại liên tục mà không kiểm soát được, như rửa tay hàng chục lần, tắm rửa quá nhiều, sắp xếp đồ đạc gọn gàng quá mức cần thiết, nhằm giảm bớt nỗi mệt mỏi từ sâu trong tâm trí. Nếu bạn còn chưa biết mình có mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế hay không thì hãy thử nhìn bảy bức hình dưới đây và nói xem cảm xúc của bạn là gì nhé. 

Chú ý: Cảm xúc tương ứng với lựa chọn 1, 2, 3 lần lượt là: bình thường, hơi khó chịu, rất khó chịu.

(Nguồn: PB)