Người lớn rất buồn cười khi luôn cũng lấy trẻ con ra làm cái mốc để so sánh. Ví dụ lúc thất bại, họ sẽ to mồm cười nhạo nhau "Đúng là đồ trẻ con". Thế nhưng, có một sự thật mà dường như họ không biết, trẻ con mới thực sự là những nhân tài ẩn dật, những mầm non tươi tốt của tương lai. Trong khi trẻ con có thể dễ dàng giải được bài toán hình học dưới đây thì 98% người lớn sẽ phải lắc đầu lè lưỡi.

(Nguồn: Dudolf)