Cùng với sự phát triển không ngừng của xã hội, con người cũng liên tục phải học cách thích nghi, đổi mới để theo kịp với thời đại. Trong một môi trường biến hóa không ngừng như này, sáng tạo và tưởng tượng là một yếu tố quan trọng giúp bạn ghi lại dấu ấn trong lòng mọi người. Với mỗi sự tưởng tượng khác nhau sẽ bộc lộ một tính cách, cá tính riêng biệt. Thông qua đối tượng bạn nhìn thấy đầu tiên trong bức tranh cái kính, bạn sẽ biết mình là người như nào.

(Nguồn: V2)