Thiên tài là từ dành để gọi chung cho những người thông minh xuất sắc, có năng khiếu hoặc năng lực bẩm sinh. Dựa trên lĩnh vực xuất sắc, có thành tựu vượt trội là bạn sẽ được phân loại vào các nhóm thiên tài khác nhau, như triết học, nghệ thuật, khoa học, logic... Nhìn sâu vào đôi mắt của người phụ nữ trong bức tranh ảo giác và lựa chọn màu mắt đầu tiên bạn nhìn thấy, bạn sẽ biết, mình thuộc loại thiên tài nào.

(Nguồn: V2)