Cuộc sống quá phức tạp nên bạn cứ mãi chạy theo sự thay đổi điên cuồng của nó mà không hề biết mình thực sự muốn gì. Điều này sẽ khiến bạn vuột mất nhiều cơ hội đáng quý của bản thân. Hãy nhìn vào bốn cụ già này và chọn ra một người khiến bạn cảm thấy gần gũi nhất. Đáp án sẽ tiết lộ điều bạn thực sự muốn và cần trong cuộc sống này.

(Nguồn: LB)