Điệu cười là cách để chúng ta chia sẻ niềm vui và sự thoải mái cùng nhau ở bất cứ nơi đâu. Tuy nhiên, mỗi ngôn ngữ lại có cách bày tỏ và viết ra điệu cười đó theo cách khác nhau. Hãy thử xem, bạn có nhận ra 8 thứ ngôn ngữ dưới đây chỉ qua những từ ngữ chỉ nụ cười không nhé.

(Nguồn: B.F)