Ví là vật dụng để đựng tiền, giấy tờ cùng các loại thẻ quan trọng. Chính bởi vậy, ví là một phụ kiện đi kèm rất quan trọng và mật thiết với con người. Khi chọn ví, xuất phát từ tính cách và mục đích khác nhau nhau mà mỗi người có cách chọn ví khác nhau. Thông qua loại ví của mình, bạn sẽ biết được mình là người như nào.

(Nguồn: INF)