Trong tình yêu, có rất nhiều câu chuyện tan rồi hợp nhưng cũng có không ít người sau bao yêu thương lại chẳng thể trò chuyện với nhau một lần nữa. Trong những tình huống như vậy thì chỉ người trong cuộc mới có thể làm chủ và thay đổi chúng. Nếu thực sự hiểu mình và đối phương là người như thế nào hay mong muốn gì trong tình yêu thì bạn sẽ dễ dàng nuôi dưỡng mối quan hệ hai người khi không làm đối phương thất vọng.(Nguồn: F.B.S)