Theo khoa học chứng minh thì các hành động tiếp xúc cơ thể giúp chúng ta thể hiện tự tin tưởng cũng như dễ dàng nảy sinh nhiều tình cảm hơn. Những cái ôm cũng vậy, nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong tình yêu khi hai người có thể cảm nhận được tình cảm của đối phương. Tuy nhiên, mỗi một cách ôm lại mang một ý nghĩa khác nhau và qua đó thể hiện tính cách của chúng ta.

(Nguồn: INF)