BTS và những kỷ lục vô tiền khoáng hậu với Fake Love sau 24 giờ trở lại - Ảnh 1.