Bởi mỗi người có một cá tính khác nhau nên cũng có sự đánh giá và cái nhìn khác nhau đối với cùng một sự vật, sự việc. Thông qua cách nhìn nhận đó, bạn sẽ biết mình là người tinh tế hay ngây thơ, sáng tạo hay nguyên tắc, lạnh lùng. Hãy xem đối tượng đầu tiên bạn nhìn thấy trong bức tranh đàn hạc cầm này là gì để hiểu thêm về chính bản thân mình.

(Nguồn: V2)