Khoa học đã chứng minh, bộ não mỗi người được chia làm hai phần: não phải và não trái. Những người thuộc team não trái sẽ có thể giải quyết các vấn đề liên quan tới logic và tính toán chính xác hơn những người não phải. Ngược lại, người não phải sẽ nhận diện hình ảnh và cảm thụ âm nhạc tốt hơn người não trái. Vậy bạn thuộc team não trái hay não phải, chọn đối tượng bạn nhìn thấy đầu tiên trong bức hình đen trắng này, bạn sẽ biết ngay thôi.

(Nguồn: V2)