Tham gia giao thông, có lẽ ai cũng sợ "mấy ông" thích phóng nhanh vượt ẩu. Chạy xe vượt quá tốc độ cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra tai nạn giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, có những thời điểm việc phóng nhanh lại không nguy hiểm bằng đi chậm. Tại sao lại như vậy, hãy xem video dưới đây để biết thêm chi tiết.

Nguồn: Bright Side