Chỉ vì một phút bốc đồng mà một chàng kỵ sĩ đua ngựa tài ba đã chuẩn bị rơi vào cảnh ngàn năm bốc đất. Giờ đã sát giờ thi nhưng chiến mã của anh đã bỏ chủ chạy lấy người. Hãy giúp chàng kỵ sĩ tìm lại chú ngựa ham chơi đó nhé!