Trong cuộc sống có rất nhiều thứ có hình dạng tương tự khiến chúng ta dễ nhầm lẫn nếu không để ý kỹ càng. Chỉ những người có bộ óc thông minh, cùng khả năng ghi nhớ tuyệt vời mới dễ dàng đánh hơi được sự bất thường để không bị lừa dối. Chỉ trong vòng 20 ngắn ngủi, bạn hãy tìm 7 ký hiệu khác biệt để xem khả năng tập trung và sự nhanh mắt của mình đến đâu nhé.