Một phụ nữ muốn chia cho các con những chiếc kẹo M&M để chào mừng chúng bước vào năm học mới. Theo dự định, người mẹ muốn cho con lớn ít kẹo hơn con bé. Tuy nhiên, do đãng trí mà người mẹ đã quên khuấy mất bên nào có nhiều kẹo hơn. Hãy giúp người mẹ phân chia kẹo cho đúng để các con đón khai giảng trong vui vẻ nhé!

(Nguồn: B.F)