Để nâng cao chỉ số IQ và EQ, chỉ dựa vào các bài đố logic toán học thôi là không đủ, bạn còn phải học cách xử lý tình huống một cách linh hoạt, tổng hợp dữ liệu để đưa ra quyết định một cách nhanh chóng. Với việc tìm ra số con ngựa có trong bức tranh ảo giác này, bạn sẽ vừa vận dụng được kỹ năng toán học, lại vừa có thể biết não mình có nhạy bén hay không.

(Nguồn: V2)