Mỗi người có một cách cảm thụ nghệ thuật khác nhau, có quan điểm thẩm mỹ, yêu ghét riêng biệt. Chúng không xuất phát một cách tự nhiên mà bắt nguồn từ tính cách, quan điểm sống của từng người. Chọn một hình ảnh bạn thích nhất trong 3 hình ảnh, bạn sẽ biết mình thuộc tuýp người gì với những nét tính cách đặc biệt ra sao.

(Nguồn: MSS)