Runes là một hệ thống cổ ngữ của người Bắc Âu, xuất hiện từ rất xa xưa, với độ tuổi lên tới hàng nghìn năm. Chúng được sử dụng để viết, xem bói và làm phép thuật. Mỗi biểu tượng của đá Rune có ý nghĩa tâm linh riêng, giúp người xem tìm được những lời khuyên hữu ích, biết trước được tương lai và dự đoán được điều gì sẽ xảy ra khi làm một việc gì đó. Những ký tự Rune vô cùng phức tạp và đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng để có thể giải nghĩa chính xác. Hãy lựa chọn một viên đá Rune bất kỳ để xem, may mắn gì sẽ đến với bạn.

(Nguồn: V2)