Trên đời, không có ai hoàn hảo mà luôn tồn tại những khuyết điểm. Chỉ khi biết rõ mình là ai, bạn mới có thể "chẩn bệnh" chính xác, để khắc phục những nhược điểm, phát huy những ưu điểm và hoàn thiện mình hơn. Việc bạn lựa chọn viên thuốc mình thích sẽ giúp bạn biết mình thuộc tuýp người nào, điểm yếu điểm mạnh của mình ở đâu.

(Nguồn: V2)