Đường hôn nhân là đường chỉ tay bắt đầu từ cạnh bàn tay, dưới ngón út, trên đường tình duyên. Nó có độ dài rất ngắn, và thường kéo dài đến giữa ngón út hoặc đến ngón áp út. Dựa theo số lượng đường tình duyên, mà chúng ta sẽ phán đoán được nhiều điều xoay quanh tình yêu, hôn nhân của mỗi người.

(Nguồn: Tổng hợp)