Sex là một trong những nhu cầu tất yếu của cuộc sống, mà hầu như ai trên đời này cũng cần đến nó. Trên thực tế, các nhà khoa học cũng chứng minh được rất nhiều lợi ích của "chuyện ấy" đối với cơ thể của chúng ta.

Và thậm chí, một nghiên cứu còn chỉ ra rằng sex là một mảnh ghép còn thiếu để kết nối cuộc sống hôn nhân và công việc của bạn. Cụ thể như thế nào, xin hãy xem ngay video dưới đây.

Nguồn: NYPost, BuzzFeed