Quốc kỳ (lá cờ) chính là đặc trưng cho cả một dân tộc, quốc gia về văn hóa hay lịch sử. Trong thế giới phẳng ngày nay, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh lá cờ của một quốc gia. Tuy nhiên, lại có rất nhiều lá cờ có màu sắc giống nhau hay cách sắp đặt biểu tượng hao hao nhau. Hãy thử xem bạn có nhận ra quốc kỳ của 7 đất nước này qua bài quizz dưới đây không nhé.