Mỗi người sinh ra đều có những ưu điểm và những tài năng, tố chất nhất định. Nếu bạn đang đau khổ vì việc không biết mình có năng lực, sở trường gì, và "càng tìm càng ẩn", thì bằng việc chọn ra người cần giúp đỡ đầu tiên, bạn sẽ biết ngay tố chất tiềm ẩn trong con người mình là gì.

(Nguồn: V2)