Tính cách con người vốn là một phạm trù phức tạp và khó nắm bắt. Đôi khi điểm mạnh của một người cũng có thể trở thành nhược điểm của chính họ. Đó là khi chúng ta chưa tận dụng thế mạnh của mình một cách hợp lí khiến những người xung quanh không hoàn toàn đồng thuận. Để biết được ưu và nhược điểm của bản thân, bạn hãy xem đâu là đường viền tóc của mình cùng những người xung quanh nhé.

(Nguồn: S.F)