Mỗi hành động, cử chỉ của con người đều xuất phát từ tính cách và liên quan chặt chẽ tới tương lai của chúng ta. Nếu như bạn thấy việc xem tay hay vân tay quá phức tạp, thì chỉ thông qua hành động duỗi ngón tay khi mở bàn tay, bạn đã biết được nhiều điều về tính cách chính mình.

(Nguồn: Tổng hợp)