Bức tranh ảo giác dưới đây có rất nhiều đường thẳng đan xen lẫn nhau. Hãy xem xem có bất kỳ đường thẳng nào song song với nhau không. Sự phán đoán của bạn sẽ cho biết não bạn nhạy bén đến đâu.

(Nguồn: V2)