Tương tự như Tarot, bài Lenormand được dùng để xem bói, và thường để nhìn lại quá khứ, dự báo tương lai. Mỗi bộ bài Lenormand truyền thống có 36 lá, được chia làm 4 bộ, và các lá được phân theo các lớp nghĩa khác nhau. Được dùng chủ yếu cho mục đích tiên tri, nên thông qua Lenormand, chúng ta sẽ biết điều gì sẽ xảy ra, hành động của mình sẽ đem lại kết quả gì. Hãy chọn một lá bài trong bộ Mystical Lenormand để biết điều gì sẽ đến với mình nhé.

(Nguồn: Zen)