Theo quan niệm phương Tây, tính cách chúng ta sẽ được chia ra làm bốn nhóm nguyên tố: Đất, Nước, Khi và Lửa. Với đặc điểm riêng, các nguyên tố này sẽ mang lại cho bạn sức mạnh cũng như suy nghĩ và quan điểm sống khác nhau. Để khám phá và thấu hiểu bản thân mình hơn, bạn hãy chọn biểu tượng cổ yêu thích nhất nhé.

(Nguồn: M.R)