Động vật luôn có tố chất chơi trò trốn tìm ẩn nấp. Chúng luôn tìm ra những nơi lẩn trốn mà không ai có thể dễ dàng tìm thấy được. Hơn thế nữa, chúng lại còn thích dùng màu sắc của bản thân mình để tàng hình vào trong khung cảnh. Bằng sự nhanh mắt của mình, bạn hãy thử tìm xem chúng đang chạy đâu rồi nhé.