Chứng kiến tình cảnh đói khát của anh lính, cô hầu gái tốt bụng đã trốn gia đình chủ mang bánh và rượu ra để tiếp tế. Thế nhưng, việc làm của cô đã nhanh chóng bị bà chủ phát hiện. Bạn hãy đóng vai người tốt để cảnh báo giúp cô gái biết bà chủ đang đứng ở đâu nhé!