Bạn có biết rằng, trên thế giới này có hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ không? Chính vì thế, đã có rất nhiều những lá cờ khác nhau được tạo nên. Để phân biệt được rằng, chúng thuộc về quốc gia nào quả là điều không dễ dàng chút nào. Bài test dưới đây chính là cách thử nghiệm xem mức độ hiểu biết của bạn về thế giới đang ở mức nào rồi đấy.