Bởi duyên phận thường đến một cách bất ngờ vào những lúc chúng ta không ngờ nhất nên nếu bạn còn đang đơn côi lẻ bóng thì rất có thể ngay ngày mai thôi, bạn đã có một nửa của đời mình. Hãy chọn một hình ảnh bạn yêu thích nhất, bạn sẽ biết ngay mình sẽ thoát FA như thế nào.

(Nguồn: V2)