Đối với mỗi vấn đề, mỗi câu chuyện, cách cảm nhận của mỗi người lại khác nhau, sự chú ý, đánh giá cũng không giống nhau. Tương tự như vậy, khi nhìn vào một bức tranh, người chú ý tới chi tiết này, người sẽ chú ý tới chi tiết khác. Sự khác nhau đó không chỉ xuất phát từ tư duy, mà còn xuất phát từ sở thích, cá tính của mỗi người. Và những nét tính cách đó sẽ tạo nên sức hút cho mỗi cá nhân. Thông qua hình ảnh đầu tiên bạn nhìn thấy trong bức tranh cô gái, bạn sẽ biết mình có sức hút gì.

(Nguồn: V2)