Chúng ta nhìn thế giới qua những đôi mắt khác nhau, bởi vậy cách cảm nhận về cuộc sống cũng không giống nhau. Cách bạn nhìn nhận về mọi thứ có liên quan chặt chẽ tới những nét tính cách ẩn sâu trong bạn. Hãy nhìn thật kỹ vào bức tranh thiên nhiên dưới đây và cho biết, hình ảnh đầu tiên bạn nhìn thấy là gì, bạn sẽ biết, bạn sẽ khám phá ra vô số điều thú vị về bản thân mình.

(Nguồn: Code)