Bằng những nét vẽ mộc mạc, giản đơn, hình ảnh làng quê và con voi như cùng hiện hữu trong bức tranh giản dị đầy ảo giác này. Nhưng nghệ thuật vốn chẳng bao giờ đơn giản như cách chúng ta nhìn thấy chúng. Tầng tầng, lớp lớp những hình ảnh trong bức tranh đều là hiện thân cho tiếng nói tâm hồn người nghệ sĩ. Hình ảnh đầu tiên bạn nhìn thấy trong bức tranh này sẽ tiết lộ xem liệu tinh thần bạn đang thoải mái, tự do hay có chút ám ảnh sợ hãi do những khó khăn.(Nguồn: W.K)