Những bóng hồng xinh đẹp tiếp lửa cho ĐT Việt Nam. T/H: Hiếu Lương - Ted Trần/Sport5.vn