Trong "Thiếu niên nói", có một định luật được rút ra, đó là: "trẻ con ngày nay không dễ lừa" và trường hợp dưới đây của một thầy giáo khẳng định thêm cho câu nói đó. Cô bé học sinh "bá đạo" đã bước lên "bục dũng cảm" của chương trình chỉ để đòi thầy giáo chủ nhiệm lớp bên cạnh... trả lại bịch bột giặt mượn từ năm ngoái. Sự cố chấp của cô bé với bịch bột giặt khiến thầy giáo cũng phải giơ tay xin hàng.

Cô bé đứng trước trường đòi thầy giáo... trả bịch bột giặt mượn từ năm ngoái (Nguồn: Tuổi trẻ nồng nhiệt)

Thiếu niên nói: Cô bé bá đạo đứng lên tố thầy giáo mượn... bịch bột giặt không trả - Ảnh 2.

Kịch bản "đòi nợ" phần 1: Khen thầy đến tận trời xanh rồi dìm không thương tiếc

Thiếu niên nói: Cô bé bá đạo đứng lên tố thầy giáo mượn... bịch bột giặt không trả - Ảnh 3.

Kịch bản "đòi nợ" phần 2: Kể chuyện xưa kèm theo mô phỏng thực tế

Thiếu niên nói: Cô bé bá đạo đứng lên tố thầy giáo mượn... bịch bột giặt không trả - Ảnh 4.

Kịch bản "đòi nợ" phần 3: Tận dụng hiệu ứng đám đông đòi lại cả vốn lẫn lãi

Thiếu niên nói: Cô bé bá đạo đứng lên tố thầy giáo mượn... bịch bột giặt không trả - Ảnh 5.

Thầy à, lần sau đừng "đắc tội" cô bé này nữa nhé!