Phạm Băng Băng: Toàn cảnh scandal trốn thuế, hoãn đám cưới với Lý Thần- Ảnh 1.

Phạm Băng Băng: Toàn cảnh scandal trốn thuế, hoãn đám cưới với Lý Thần - Ảnh 3.

Phạm Băng Băng: Toàn cảnh scandal trốn thuế, hoãn đám cưới với Lý Thần - Ảnh 5.

Phạm Băng Băng: Toàn cảnh scandal trốn thuế, hoãn đám cưới với Lý Thần - Ảnh 7.

Phạm Băng Băng: Toàn cảnh scandal trốn thuế, hoãn đám cưới với Lý Thần - Ảnh 9.

Phạm Băng Băng: Toàn cảnh scandal trốn thuế, hoãn đám cưới với Lý Thần - Ảnh 11.

Phạm Băng Băng: Toàn cảnh scandal trốn thuế, hoãn đám cưới với Lý Thần - Ảnh 13.