Thói quen, sở thích xuất phát từ tính cách của mỗi người. Chúng giúp mọi người hiểu và khám phá nội tâm của bạn. Nếu được lựa chọn một vị trí ngồi trong đu quay, chỗ ngồi bạn thích nhất sẽ giúp mọi người cũng như chính bạn khám phá bản thân trong tình yêu.

(Nguồn: V2)