Vietnam's Next Top Model: Thủ lĩnh Chà Mi chỉnh đốn team Sang

Tập 7 "Vietnam's Next Top Model - All Stars". Lượt xem | a, Theo Trí Thức Trẻ
Xem thêm