Thế giới màu sắc thì bao la trong khi con mắt nhận biết của con người chỉ là hữu hạn. Nếu không phải là người đặc biệt, bạn sẽ khó lòng phân biệt được sự khác nhau ở mỗi cấp độ màu sắc. Hãy làm thử bài kiểm tra sắc màu sau đây để khám phá năng lực thị giác của bản thân nhé!

(Nguồn: B.F)