Chúng ta sinh ra với hình dáng khác nhau, với những đặc điểm cơ thể riêng biệt. Mỗi kiểu móng tay lại gắn liền với một đặc điểm, tính cách khác nhau của mỗi người. Bạn sẽ hiểu được phần nào ưu điểm, nhược điểm của bản thân qua chính những mẫu móng tay của mình.

(Nguồn: B.S)