Tình yêu là thứ gì đó rất trừu tượng khó có thể nhận định được rõ ràng. Con gái lại càng là điều gì đó trừu tượng hơn. Thế nhưng, nếu biết được tháng sinh của họ, bạn cũng phần nào hiểu được tính cách của họ trong tình yêu.

(Nguồn: MNB)