Gia đình là nơi chúng ta học những bài học đầu đời về tình người và cách sống, cũng là nơi cuối cùng luôn đợi ta trở về. Chỉ có họ, những người thân yêu nhất ấy, là luôn thẳng thắn với ta, bao dung với ta và yêu thương ta nhiều hơn tất cả. Cho dù mái ấm có bị chia tách, thì tình người vẫn luôn hiện hữu ở nơi đó, nơi mà chúng ta đều gọi là "nhà".

1

Ngày đặc biệt của ông

10 câu chuyện nhỏ sẽ khiến bạn mỉm cười và tin rằng: Nhà là nơi để về! - Ảnh 2.

2

Em trai

10 câu chuyện nhỏ sẽ khiến bạn mỉm cười và tin rằng: Nhà là nơi để về! - Ảnh 4.

3

Niềm hạnh phúc của mẹ

10 câu chuyện nhỏ sẽ khiến bạn mỉm cười và tin rằng: Nhà là nơi để về! - Ảnh 6.

4

Miếng bánh mì bẻ nửa

10 câu chuyện nhỏ sẽ khiến bạn mỉm cười và tin rằng: Nhà là nơi để về! - Ảnh 8.

5

Như lúc ban đầu

10 câu chuyện nhỏ sẽ khiến bạn mỉm cười và tin rằng: Nhà là nơi để về! - Ảnh 10.

6

Con yêu bố

10 câu chuyện nhỏ sẽ khiến bạn mỉm cười và tin rằng: Nhà là nơi để về! - Ảnh 12.

7

Chuyện bố chồng

10 câu chuyện nhỏ sẽ khiến bạn mỉm cười và tin rằng: Nhà là nơi để về! - Ảnh 14.

8

Người giám hộ

10 câu chuyện nhỏ sẽ khiến bạn mỉm cười và tin rằng: Nhà là nơi để về! - Ảnh 16.

9

Nhiệm vụ đặc biệt

10 câu chuyện nhỏ sẽ khiến bạn mỉm cười và tin rằng: Nhà là nơi để về! - Ảnh 18.

10

Người mẹ tuyệt vời nhất

10 câu chuyện nhỏ sẽ khiến bạn mỉm cười và tin rằng: Nhà là nơi để về! - Ảnh 20.