Thường thường, mọi người đều nghĩ mình rất hiểu bản thân. Nhưng khi phải đối mặt với các khó khăn, đa phần ai cũng không còn đủ tỉnh táo như lúc thường để có thể kiểm soát được chính mình. Thông qua hình ảnh bạn nhìn thấy đầu tiên, bạn sẽ biết trạng thái tâm lý của mình trong cuộc sống và khi phải đối mặt với thách thức như thế nào.

(Nguồn: B.S)