Mỗi người khác nhau có những tưởng tượng, cảm nhận khác nhau về thiên nhiên, đồng thời cũng có những sở thích về phong cảnh khác nhau. Ví dụ như có người thích sự quyến rũ quyền lực của hoa hồng, nhưng có người lại yêu sự mỏng manh của hoa bồ công anh. Những sở thích khác nhau tiết lộ những nét tính cách khác nhau. Thông qua chiếc lá bạn yêu thích nhất, bạn sẽ hiểu bản thân mình là người như nào.

(Nguồn: V2)