Tâm lý học màu sắc nghiên cứu sự ảnh hưởng của màu sắc tới hành vi của con người. Tất cả màu sắc đều là biểu tượng của những tính cách riêng, và tác động tới mỗi người theo một cách khác nhau. Thông qua màu sắc bạn nhìn thấy đầu tiên trong bức tranh, bạn sẽ biết cá tính của mình như thế nào.

(Nguồn: V2)