Trên thế giới có rất nhiều công trình lịch sử hay di tích nổi tiếng được nhiều người biết tới. Chúng không chỉ có giá trị nhân văn khi gắn liền với những câu chuyện lịch sử của các quốc gia mà còn mang vẻ đẹp nghệ thuật bởi thiết kế kiến trúc độc đáo. Tuy nhiên, khi chỉ nhìn bóng đen trắng của các công trình lịch sử thì nhà thông thái cũng chưa chắc đã nhận ra được chúng.

(Nguồn: A.P)