"Idol Producer" là một phiên bản có format tương tự "Produce 101" của Hàn Quốc. Tuy nhiên, không biết vì có phải là "người đến sau" ham học hỏi quá hay không mà chương trình của Trung Quốc liên tục dính nghi án đạo nhái bản gốc. Mới đây, các fan khui ra 1 loạt các động tác vũ đạo của thí sinh "Idol Producer" giống với "Produce 101".

Produce 101 Trung Quốc tiếp tục bị soi đạo vũ đạo của phiên bản Hàn Quốc - Ảnh 1.

Động tác vuốt đùi đình đám của Kang Daniel...

Produce 101 Trung Quốc tiếp tục bị soi đạo vũ đạo của phiên bản Hàn Quốc - Ảnh 2.

...bị học hỏi ở Trung Quốc

Produce 101 Trung Quốc tiếp tục bị soi đạo vũ đạo của phiên bản Hàn Quốc - Ảnh 3.
Produce 101 Trung Quốc tiếp tục bị soi đạo vũ đạo của phiên bản Hàn Quốc - Ảnh 4.

Kang Daniel và Justin: ai chuẩn hơn?

Produce 101 Trung Quốc tiếp tục bị soi đạo vũ đạo của phiên bản Hàn Quốc - Ảnh 5.
Produce 101 Trung Quốc tiếp tục bị soi đạo vũ đạo của phiên bản Hàn Quốc - Ảnh 6.

Vũ đạo với khăn cũng giống

Produce 101 Trung Quốc tiếp tục bị soi đạo vũ đạo của phiên bản Hàn Quốc - Ảnh 7.
Produce 101 Trung Quốc tiếp tục bị soi đạo vũ đạo của phiên bản Hàn Quốc - Ảnh 8.

"Get Ugly"của Hàn Quốc khi qua tay thí sinh Trung Quốc

Produce 101 Trung Quốc tiếp tục bị soi đạo vũ đạo của phiên bản Hàn Quốc - Ảnh 9.
Produce 101 Trung Quốc tiếp tục bị soi đạo vũ đạo của phiên bản Hàn Quốc - Ảnh 10.

Thêm 1 động tác giống nhau!

(Nguồn: dispatch)